พื้นที่โฆษณา »

(Hungary NB II) รายงานผลบอลสดวันนี้ ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019 สุรปตารางคะแนน ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019 ล่าสุด ตารางบอล ดิวิชั่น 2 วิเคราห์บอล ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019

ผลบอลฮังการีดิวิชั่น 2, ตารางคะแนนดิวิชั่น 2ฮังการี, ดิวิชั่น 2 2018-2019ADVERTISEMENT
ผลบอล ฮังการี ดิวิชั่น 2 ล่าสุด ตารางคะแนน ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019

(Hungary NB II) รายงานผลบอลสดวันนี้ ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019 สุรปตารางคะแนน ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019 ล่าสุด ตารางบอล ดิวิชั่น 2 วิเคราห์บอล ดิวิชั่น 2 ฮังการี 2018-2019


Match Preview
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
บัลมาซุยวารอชี
แวค เอฟซี
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
เบเคสซาบา
คาซิงบาร์ซิคา เอสซี
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
ซิโอฟ็อก
เซเกลดี้ วีเอสอี
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
ชัควารี่ ทีเค
บูเดาร์ซี่ SCADVERTISEMENT

Match Report
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
บัลมาซุยวารอชี
แวค เอฟซี
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
เบเคสซาบา
คาซิงบาร์ซิคา เอสซี
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
ซิโอฟ็อก
เซเกลดี้ วีเอสอี
19 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
ชัควารี่ ทีเค
บูเดาร์ซี่ SC
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 19 พฤษภาคม 2562
บัลมาซุยวารอชีแวค เอฟซี
เบเคสซาบาคาซิงบาร์ซิคา เอสซี
ซิโอฟ็อกเซเกลดี้ วีเอสอี
ชัควารี่ ทีเคบูเดาร์ซี่ SC
ดูน่า แอสฟัลท์ TVSEโดรอกิ เอฟซี
กิยอร์โมซอนแมกยาโรวารี ทีอี
คาโปสวาร์โซรอคซาร์ เอสซี
โมโนริ เอสอีบูดาโฟกิ แอลซี
ไนย์รีคีฮาซ่าจีเยอร์ม็อต
วาซาส บูดาเปสต์ซาเลเกอสร์เซ็ก
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562
ซาเลเกอสร์เซ็กโมโนริ เอสอี
บูดาโฟกิ แอลซีบัลมาซุยวารอชี
บูเดาร์ซี่ SCซิโอฟ็อก
เซเกลดี้ วีเอสอีวาซาส บูดาเปสต์
โดรอกิ เอฟซีคาโปสวาร์
จีเยอร์ม็อตเบเคสซาบา
คาซิงบาร์ซิคา เอสซีกิยอร์
โมซอนแมกยาโรวารี ทีอีชัควารี่ ทีเค
โซรอคซาร์ เอสซีไนย์รีคีฮาซ่า
แวค เอฟซีดูน่า แอสฟัลท์ TVSE
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 05 พฤษภาคม 2562
วาซาส บูดาเปสต์บูเดาร์ซี่ SC
เบเคสซาบาโซรอคซาร์ เอสซี
ซิโอฟ็อกโมซอนแมกยาโรวารี ทีอี
ชัควารี่ ทีเคคาซิงบาร์ซิคา เอสซี
ดูน่า แอสฟัลท์ TVSEบัลมาซุยวารอชี
กิยอร์จีเยอร์ม็อต
คาโปสวาร์แวค เอฟซี
โมโนริ เอสอีเซเกลดี้ วีเอสอี
ไนย์รีคีฮาซ่าโดรอกิ เอฟซี
ซาเลเกอสร์เซ็กบูดาโฟกิ แอลซี
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันพุธ 01 พฤษภาคม 2562
บูดาโฟกิ แอลซีดูน่า แอสฟัลท์ TVSE
จีเยอร์ม็อตชัควารี่ ทีเค
บัลมาซุยวารอชีคาโปสวาร์
บูเดาร์ซี่ SCโมโนริ เอสอี
เซเกลดี้ วีเอสอีซาเลเกอสร์เซ็ก
โดรอกิ เอฟซีเบเคสซาบา
คาซิงบาร์ซิคา เอสซีซิโอฟ็อก
โมซอนแมกยาโรวารี ทีอีวาซาส บูดาเปสต์
โซรอคซาร์ เอสซีกิยอร์
แวค เอฟซีไนย์รีคีฮาซ่า
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 28 เมษายน 2562
ซาเลเกอสร์เซ็กบูเดาร์ซี่ SC
เบเคสซาบาแวค เอฟซี
ซิโอฟ็อกจีเยอร์ม็อต
เซเกลดี้ วีเอสอีบูดาโฟกิ แอลซี
ชัควารี่ ทีเคโซรอคซาร์ เอสซี
กิยอร์โดรอกิ เอฟซี
คาโปสวาร์ดูน่า แอสฟัลท์ TVSE
โมโนริ เอสอีโมซอนแมกยาโรวารี ทีอี
วาซาส บูดาเปสต์คาซิงบาร์ซิคา เอสซี
ไนย์รีคีฮาซ่าบัลมาซุยวารอชี
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2562
จีเยอร์ม็อตวาซาส บูดาเปสต์
บัลมาซุยวารอชีเบเคสซาบา
บูดาโฟกิ แอลซีคาโปสวาร์
บูเดาร์ซี่ SCเซเกลดี้ วีเอสอี
โดรอกิ เอฟซีชัควารี่ ทีเค
ดูน่า แอสฟัลท์ TVSEไนย์รีคีฮาซ่า
คาซิงบาร์ซิคา เอสซีโมโนริ เอสอี
โมซอนแมกยาโรวารี ทีอีซาเลเกอสร์เซ็ก
โซรอคซาร์ เอสซีซิโอฟ็อก
แวค เอฟซีกิยอร์
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2562
ไนย์รีคีฮาซ่าคาโปสวาร์
เบเคสซาบาดูน่า แอสฟัลท์ TVSE
ซิโอฟ็อกโดรอกิ เอฟซี
กิยอร์บัลมาซุยวารอชี
วาซาส บูดาเปสต์โซรอคซาร์ เอสซี
ซาเลเกอสร์เซ็กคาซิงบาร์ซิคา เอสซี
บูเดาร์ซี่ SCบูดาโฟกิ แอลซี
เซเกลดี้ วีเอสอีโมซอนแมกยาโรวารี ทีอี
โมโนริ เอสอีจีเยอร์ม็อต
แวค เอฟซีชัควารี่ ทีเค
 ฮังการี ดิวิชั่น 2
ประจำวัน ที่ วันอาทิตย์ 07 เมษายน 2562
จีเยอร์ม็อตซาเลเกอสร์เซ็ก
บูดาโฟกิ แอลซีไนย์รีคีฮาซ่า
คาโปสวาร์เบเคสซาบา
บัลมาซุยวารอชีชัควารี่ ทีเค
โดรอกิ เอฟซีวาซาส บูดาเปสต์
ดูน่า แอสฟัลท์ TVSEกิยอร์
คาซิงบาร์ซิคา เอสซีเซเกลดี้ วีเอสอี
โมซอนแมกยาโรวารี ทีอีบูเดาร์ซี่ SC
โซรอคซาร์ เอสซีโมโนริ เอสอี
แวค เอฟซีซิโอฟ็อก
  Ads

ตารางคะแนน  »
PosTeamGPWDLPts
1ซาเลเกอสร์เซ็ก38257682
2คาโปสวาร์382111674
3จีเยอร์ม็อต382051365
4วาซาส บูดาเปสต์381811965
5บูเดาร์ซี่ SC382041464
6เบเคสซาบา381791260
7โซรอคซาร์ เอสซี381851559
8กิยอร์381771458
9คาซิงบาร์ซิคา เอสซี381681456
10ไนย์รีคีฮาซ่า3815111256
11ชัควารี่ ทีเค3812161052
12ซิโอฟ็อก3812111547
13แวค เอฟซี3811131446
14โดรอกิ เอฟซี3810131543
15ดูน่า แอสฟัลท์ TVSE389161343
16บูดาโฟกิ แอลซี381252141
17บัลมาซุยวารอชี3810101840
18เซเกลดี้ วีเอสอี38882232
19โมซอนแมกยาโรวารี ทีอี386131931
20โมโนริ เอสอี38792230

Tags ที่เกี่ยวข้อง  »

เมนูฟุตบอล »

ผลบอล ยูฟ่า »

ผลบอล เอเอฟซี »

ผลบอล ยุโรป »

ผลบอล เอเชีย »

ผลบอล อเมริกา »

ผลบอล แอฟริกา »